165 Thu hoi giay phep VLNCN Cty CIB.pdf

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/ad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a/resource/7144389f-d2b3-4eb7-b4a6-a12a77201087/download/165-thu-hoi-giay-phep-vlncn-cty-cib.pdf

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Sở Công Thương cấp cho Công ty TNHH CIB

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 5, 2022
Metadata last updated Tháng 10 5, 2022
Được tạo ra Tháng 10 5, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id7144389f-d2b3-4eb7-b4a6-a12a77201087
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package idad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a
position1
revision id17150629-8699-4718-abfa-250fb3c46b33
size623 KiB
stateactive
url typeupload