Pages

Pages

Hướng dẫn sử dụng

MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 1.1 Mục đích – Ý nghĩa     1.2 Cách thức Đăng ký/Đăng nhập/ Đăng xuất     1.3 Giao diện của chương trình.     1.4 Các chức năng cơ bản. 2   CHỨC NĂNG XUẤT BẢN DỮ LIỆU.     2.1 Thêm bộ dữ liệu mới     2.2 Chỉnh sửa một ...