Quyet-dinh-thu-hoi-Giay-phep-su-dung-VLNCN-_doa ...

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/ad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a/resource/b0d205d5-fc06-4bbc-8be6-664873cb869f/download/quyet-dinh-thu-hoi-giay-phep-su-dung-vlncn-_doanvsct-19-01-2022_09h28p38.doc

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Kết quả giải quyết TTHC của các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực quản lý VLN Công nghiệp

Nguồn: Vật liệu nổ công nghiệp

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 5, 2022
Metadata last updated Tháng 10 5, 2022
Được tạo ra Tháng 10 5, 2022
Định dạng application/msword
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatDOC
has viewsTrue
idb0d205d5-fc06-4bbc-8be6-664873cb869f
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/msword
package idad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a
position18
revision id4bceeeb2-5423-4422-9f7c-d04423e30ae2
size43,5 KiB
stateactive
url typeupload