101 Thu hoi giay phep VLNCN Cty Viet Ha.pdf

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/ad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a/resource/f6e8e433-684e-405a-a40f-83c3a4b194b4/download/101-thu-hoi-giay-phep-vlncn-cty-viet-ha.pdf

Quyết định Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 958/GP-SCT ngày 24/8/2020 của Sở Công Thương cấp cho Công ty TNHH Việt Hà

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 5, 2022
Metadata last updated Tháng 10 5, 2022
Được tạo ra Tháng 10 5, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
idf6e8e433-684e-405a-a40f-83c3a4b194b4
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package idad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a
revision id9644debb-e746-47de-a2d0-e822515bdc46
size652,4 KiB
stateactive
url typeupload