ATTP QLCN T9-2022.pdf

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/5db4674e-3c9f-4380-bd1c-9ae090acb7b1/resource/c5c0ba25-cb1b-4184-9505-0007689ef975/download/attp-qlcn-t9-2022.pdf

DANH SÁCH TỔ CHỨC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM AN TOÀN THỰC PHẨM LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP CẬP NHẬT ĐẾN 20/9/2022

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 5, 2022
Metadata last updated Tháng 10 5, 2022
Được tạo ra Tháng 10 5, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
idc5c0ba25-cb1b-4184-9505-0007689ef975
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id5db4674e-3c9f-4380-bd1c-9ae090acb7b1
position1
revision id16e14a6f-8729-422f-8c66-48e44773684d
size289 KiB
stateactive
url typeupload