Kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh năm 2022

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa/resource/0fabed02-a8f6-4190-93f1-62f8f82a2376/download/16309.02.2022_15h57p18_signed.pdf

Kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh năm 2022

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 11 3, 2022
Metadata last updated Tháng 11 3, 2022
Được tạo ra Tháng 11 3, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id0fabed02-a8f6-4190-93f1-62f8f82a2376
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa
position4
revision id3c24d768-92e1-4512-bf25-4dd4c151232e
size4,1 MiB
stateactive
url typeupload