Kế hoạch triển khai đề an 06 của UBND tỉnh

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa/resource/12e760ca-f1a9-4f94-b495-7fad1ed63398/download/20321.02.2022_09h13p54_signed.pdf

Kế hoạch triển khai đề an 06 của UBND tỉnh

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 11 3, 2022
Metadata last updated Tháng 11 3, 2022
Được tạo ra Tháng 11 3, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id12e760ca-f1a9-4f94-b495-7fad1ed63398
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa
position2
revision id2be8aeac-a632-44fe-8615-ac6169685d5b
size5,7 MiB
stateactive
url typeupload