Đề án 06 của Chính phủ về triển khai CSDL dân cư

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa/resource/623dee2f-b815-40e9-bf3d-32229e2c044e/download/vbden_6_qd-ttg.pdf

Đề án 06 của Chính phủ về triển khai CSDL dân cư

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 11 3, 2022
Metadata last updated Tháng 11 3, 2022
Được tạo ra Tháng 11 3, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id623dee2f-b815-40e9-bf3d-32229e2c044e
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa
position3
revision id0c50debf-0a64-426b-82a6-d37e70093803
size226,4 KiB
stateactive
url typeupload