Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Công Thương

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa/resource/8854ce07-4ff5-411c-8cfb-ae67c311e61f/download/kh-chuyen-doi-so-2022.pdf

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Công Thương

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 11 3, 2022
Metadata last updated Tháng 11 3, 2022
Được tạo ra Tháng 11 3, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id8854ce07-4ff5-411c-8cfb-ae67c311e61f
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa
revision ida42e364b-8e2e-4d9a-a407-56b1bba95d26
size560,4 KiB
stateactive
url typeupload