Thu hoi giay phep VLNCN Cty 405.pdf

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/ad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a/resource/ea0eea6f-9e34-461a-af87-1e4da34a7fa5/download/thu-hoi-giay-phep-vlncn-cty-405.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Kết quả giải quyết TTHC của các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực quản lý VLN Công nghiệp

Nguồn: Vật liệu nổ công nghiệp

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 5, 2022
Metadata last updated Tháng 10 5, 2022
Được tạo ra Tháng 10 5, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 Vài tháng trước
formatPDF
idea0eea6f-9e34-461a-af87-1e4da34a7fa5
last modified7 Vài tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a
position19
revision id04e65cd6-65ac-4984-9083-4d4f6b2fb51b
size517,6 KiB
stateactive
url typeupload