Chương trình công tác Quý

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2022, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm quý

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Lê Công Vượng
Người bảo dưỡng Lê Công Vượng
Last Updated Tháng 10 5, 2022, 08:58 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 5, 2022, 08:58 (ICT)