nghi-dinh-so-45-2020-nd-cp-Thuc hien TTHC tren ...

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/373fb72b-0df4-44f6-a672-3bae5fff45c9/resource/16f0c97f-566a-479c-8435-3d239ce218e7/download/nghi-dinh-so-45-2020-nd-cp-thuc-hien-tthc-tren-moi-truong-dien-tu.pdf

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 6, 2022
Metadata last updated Tháng 10 6, 2022
Được tạo ra Tháng 10 6, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id16f0c97f-566a-479c-8435-3d239ce218e7
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id373fb72b-0df4-44f6-a672-3bae5fff45c9
position1
revision id5da84b61-975b-4003-ab9d-82d054db9f17
size1,3 MiB
stateactive
url typeupload