nghi-dinh-so-63-2010-nd-cp-2809202024309CH.pdf

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/373fb72b-0df4-44f6-a672-3bae5fff45c9/resource/f31226f4-5a40-4ea4-84d7-3aa34dca95a3/download/nghi-dinh-so-63-2010-nd-cp-2809202024309ch.pdf

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 6, 2022
Metadata last updated Tháng 10 6, 2022
Được tạo ra Tháng 10 6, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
idf31226f4-5a40-4ea4-84d7-3aa34dca95a3
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id373fb72b-0df4-44f6-a672-3bae5fff45c9
revision id264e4e2f-6bb1-481c-b6f2-dd7b3aa099ba
size4,5 MiB
stateactive
url typeupload